Електронен каталог

Дистанционни програми

Екологични експертизи и контрол - ДО
Администрация и управление
Бизнес комуникации - ДО
Бизнес администрация ДО
    Специализация: Мениджмънт и лидерство
    Специализация: Управление на човешките ресурси
Англицистика
Бизнес комуникации - ДО
Антропология
Културен туризъм ДО
Бизнес администрация
Маркетинг мениджмънт ДО
Управление на туризма - ДО
    Специализация: Управление на туризма
Туризъм - ДО
    Специализация: Културен туризъм
    Специализация: Управление на туризма
Управление на бизнеса и предприемачество ДО
Мениджмънт и предприемачество - ИО
Икономика
Маркетинг мениджмънт ДО
Счетоводство и одит - ДО
Финанси - ДО
Маркетинг - ДО
Фирмени финанси - ИО
Маркетинг и продажби - ИО
Счетоводство - ИО
Национална и международна сигурност
Противодействие на престъпността и тероризма - ДО
    Специализация: Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма
Национална и международна сигурност - ДО
    Специализация: Вътрешна сигурност
Киберсигурност ДО
Природни науки
Международен алтернативен туризъм ДО
    Специализация: Алтернативен туризъм
Екология и опазване на околната среда - ДО