Театър

Програмна схема

В V и VI семестър студентите записват 3 аудиторни лекционни курса, 2 практически некредитни курса и 1 практика, освен това избират 1 от 2 индивидуални курса и 1 самостоятелна работа, семинар или проект.

В VII семестър записват 4 аудиторни лекционни курса, 2 практически некредитни курса и 1 стаж от 120 часа.

В VIII семестър избират 4 от 5 аудиторни кредитни курса и записват 2 практически некредитни курса и 1 стаж от 180 часа.

прочети още

Актьорско майсторство

Всички модули

5-ти семестър

Практически курсове (некредитни)

Аудиторни курсове (кредитни)

Практически курсове (кредитни) - индивидуален

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)