Театър

Програмна схема

В V и VI семестър студентите записват 3 аудиторни лекционни курса, 2 практически некредитни курса и 1 практика, освен това избират 1 от 2 индивидуални курса и 1 самостоятелна работа, семинар или проект.

В VII семестър записват 4 аудиторни лекционни курса, 2 практически некредитни курса и 1 стаж от 120 часа.

В VIII семестър избират 4 от 5 аудиторни кредитни курса и записват 2 практически некредитни курса и 1 стаж от 180 часа.

прочети още