ARCM486 Специализирано моделиране и визуализация с ArchiCad и ArtLantis Studio

Анотация:

Архитектура

Преподавател(и):

проф. Асен Писарски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: