ARCM362 Самостоятелна работа: Законова и нормативна база в архитектурата и градоустройството

Анотация:

Архитектура

Преподавател(и):

доц. Росен Савов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: