ARCM057 Тренинг: Съвременни технологии в архитектурата

Анотация:

Архитектура

Преподавател(и):

доц. Антон Лазов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: