ARCM240 Тренинг: Интериор и дизайн за архитектура ІІ част

Анотация:

Разработва се проект за Дизайн за архитектурна среда. Избира се тема от трите основни сфери на дизайн за архитектурата: вътрешно пространство, градски интериор, среда-събитие (нпример архитектурно-дизайнерска разработка на "Празник на София").

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

проф. Росица Никифорова  д-р
 Стоян Манчев  
 Мила Никифорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Овладян цялостен подход (средови) към пространствата за човешки дейности. Способност да се артикулират степени в архитектурно-дизайнерските задачи.
Предварителни изисквания:
Усвоени знания и практически умения за решаване на функции в архитектурните пространства.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

- Метод на работа, включващ: Събиране на информация за избран типологичен вид; Представяне на примери от българска и световна практика и критичен анализ на постиженията.

- Основна част: Персонално водене на курсовия проект на всеки студент от съответния преподавател, ангажиран с група студенти (8 до 12 студента).

Литература по темите:

1. Boschetti Josef (edited by), Details in design, The Images Publishing Group Pty Ltd, Victoria, Australia, 2006

2. Chris Lefteri, Materials for inspirational design, RotoVision SA, 2006

3. Fischer Joachim, Design Destination Worldwide, Tandem Verlag GmbH, 2008

4. Fountains: Splash and Spectacle Water and Design from the Renaissance to the Present

Средства за оценяване:

Междинна оценка по етапи на работа върху курсовия проект.