ARCM337 Проект: Индустриални сгради и комплекси І част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Студентите разработват курсов проект за малко индустриално предприятие в градска среда, като получават редовно консултации от преподавателя.

Образователната цел на курса е да затвърди познанията за основните изисквания при проектиране и изграждане на индустриалните предприятия

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Анна Аврамова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Действащите в момента нормативни изисквания за проектиране на индустриални предприятия

2) могат:

• Да проектират малко индустриално предприятие със значителна степен на универсалност


Предварителни изисквания:
Необходимо е студентите да имат следните знания и/или умения:

-Познания за функция, конструкция и естетика в архитектурата;

-Понятия за спецификата на индустриалната архитектура;

-Общи познания за проектиране на сгради

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Изготвяне на функционално-технологична схема – в мащаб

2. Анализ на градоустройствената среда

3. Проектиране на генерален план – обемни проучвания

4. Подробно функционално решение

5. Обемно-планировъчно решение – във варианти

6. Конструктивни схеми

7. Вариантни проучвания за фасадите на избрания вариант

8. Окончателна разработка на проекта

Литература по темите:

1. Нойферт,Е. Архитектурно проектиране. София. Софт Прес 2008

2. Henn, W. Industriebau. – internationale Beispiele. Munchen.

Средства за оценяване:

През време на семестъра ще се правят обсъждания на отделните етапи - по график, съобразен с лекционния курс