ARCM040 Тренинг: Интериор и дизайн за архитектурата І част

Анотация:

Работи се проект в архитектурна идейна фаза. Темата е жилищен интериор.

Курсът е процес на проектиране на интериорни пространства - от планово задание до завършен проект. Разработва се функционално решение, монтажен план, разгъвки, плафони и детайли в мащаби 1:50, 1:20 до 1:5.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

проф. Росица Никифорова  д-р
 Стоян Манчев  
 Мила Никифорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: да боравят с планово задание и изходни материали за проект; принципи и подход за създаване и обзавеждане на интериорно пространство, обусловено типологически.

2) могат: да проектират интериор на разнообразни типове сгради.


Предварителни изисквания:
Да са разработили успешно поне два проекта за сграда в рамките на първите две години на обучение

Завършен курс по интериор - история и въведение в теориятаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

- Метод на работа, включващ: Събиране на информация по темата; Представяне на примери от българска и световна практика и критичен анализ на постиженията.

- Основна част: Персонално водене на курсовия проект на всеки студент от съответния преподавател, ангажиран с група студенти (8 до 12 студента).

Литература по темите:

Периодични издания по темата:

• Interior + Design;

• The making of design

• Domus

• Salon – interior

• Детайли

• Идеален дом

• Наш дом

Средства за оценяване:

Една клаузура в края на първия месец от семестъра.

Междинни оценки по водените упражнения за конкретния студентски проект.