ARCM231 Обществени сгради и комплекси ІІ част

Анотация:

Архитектура

Преподавател(и):

проф. Константин Бояджиев  д-р
преп. Димчо Тилев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: