ARCM031 Обществени сгради и комплекси І част

Анотация:

• Курсът по „Обществени сгради и комплекси – І част” (ARCM 031) е КОНЦЕПТУАЛЕН. Tой не се занимава пряко и основно с нормативните изисквания в съответната област от обществените сгради, макар че при анализа на примерите се съпоставят и нормативните условия, при които те са създадени.

• Курсът цели преди всичко да запознае студентите с най-големите постижения във всяка област от обществените сгради и кои архитекти са допринесли най-много за новите концепции и модели, кои от тях са направили сериозни пробиви в концептуалното мислене и функционалните решения. Ударението пада върху развитието на основните видове обществени сгради през последната четвърт на ХХ век и началото на ХХІ век.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Димитър Андрейчин  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Най-важните примери и техните автори във всяка област на Обществените сгради.

• Най-важните функционални изисквания и естетически критерии, които играят основна роля за всяка област и вид от обществените сгради.

2) могат:

• Да анализират примерите от съответната област, да имат свое мнение при този анализ, като успяват да съчетаят емоционалните възприятия при срещата с формата – от една страна, а от друга - с познанията за функционалните особености и изисквания, получени в течение на семестъра.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения:

• По история на Древния свят, Средновековието, Ренесанса, Барока и Новото време.

• По история на Изкуството през всички изброени епохи.

• Да имат конструктивни познания, за да могат да обхванат анализираната сграда в нейната цялост.

• Да са работили по курсови проекти, които дават основата на проектантското мислене.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

60 часа лекции през летния семестър - 4 часа седмично. Всяка лекция от изброените по-долу е в рамките на два учебни часа.

1. Изясняване на обхвата на обществените сгради и областите в тяхното изучаване.

2. "В търсене на изчезналия рационализъм"

(вместо въведение)

3. Сгради и комплекси за образованието и науката - част І:

Училището в творчестовото на големите архитекти на ХХ век.

4. Архитектурна и духовна среда в университетите. Примери от най-известните университети в САЩ и Европа.

5. Сгради и комплекси за образованието и науката - част ІІ:

Научно-изследователски комплекси. Лабораторните комплекси на арх. Луис Кан и други примери.

6. Завръщането на големите библиотеки в съвременния свят - "въпреки" информационните технологии. Световни примери.

7. Фирмени, корпоративни и банкови сгради.

Офис-сгради за даване под наем.

8. Световният търговски център в Ню Йорк (1973) – уникално и авангардно постижение при високите сгради за своето време и досега.

9. Рекордите по височина в САЩ и след това в Азия. Бъдещето на небостъргачите след 11.9.2001.

10. Настъплението на английския "Хай-Тек": Сър Н. Фостър, Сър Р. Роджърс и техните последователи - автори на изключителни "пробиви" в архитектурния образ.

11. Административни и управленски сгради.

Държава, диктатура и архитектура през ХХ в.

12. Новата роля на сградите на градските общини в съвременния свят. Характерни примери.

13. Музеят като площад – част І: Новата роля на музеите в живота на големите градове и отражението й върху архитектурния им образ.

14. Музеите в творчеството на някои от големите архитекти през втората половина на ХХ и началото на ХХІ век.

15. Музеят като площад – част ІІ: Обновяването на световните музеи: "Метрополитън" в Ню Йорк, Британският музей и др.

16. Грандиозният проект за преустройството на Лувъра в Париж.

Къде сме ние?

17. Хотел в града и град в хотела: новата социална роля на хотелите в градската среда. Приносът на арх. Джон Портмън от Атланта за обществената роля на хотелите в днешния град.

18. Хотелите в хазартния бизнес. Примери от градовете Лас Вегас и Рино в Невада, САЩ.

19. Зрелищни сгради. Развитие на образа на сградите за драматичните и оперните театри.

20. Концертните зали – традиции и новаторство: залата "Уолт Дисни" в Лос Анджелис на на арх. Франк Гери.

21. Покрити пространства с универсално предназначение - за спорт и концерти.

22. Олимпийските стадиони – архитектура и конструкции от ново поколение: Пекин, Лондон, Южна Африка ...

23. Аерогарите – архитектура и символика. Особени изисквания към летищните терминали във връзка с "кризата" в романтиката на полета.

24. Примери от най-натоварените аерогари: Ню Йорк, Чикаго, Л.А., Париж, Хонг Конг, Осака, Пекин, Сингапур, Куала Лумпур и др.

25. Завръщането на големите гари: ЖП-гарите в края на ХІХ и в края на ХХ век. Автогари – важни примери.

26. Многоетажните паркинги – необходимото зло в градската среда? Основни концепции за гаражите.

27. Развитие на търговските средища през ХІХ и ХХ век – от търговския пасаж и през универмага до развлекателно-търговските комплекси – "моловете".

28. Изложбени палати и панаирни комплекси: от световните изложения през ХІХ век до световните изложения през ХХІ век.

29. Пътят към храма – култови сгради: Христовият храм в творчеството на големите архитекти на ХХ и ХХІ век.

30. Примери за някои храмове на други религии.

Литература по темите:

Библиографията е повече от 15 страници и се предоставя на студентите в началото на семестъра.