ARCM427 Самостоятелна работа: Изкуството на конструирането (стоманени и дървени конструкции) ІІ част

Анотация:

Архитектура

Преподавател(и):

доц. Климент Иванов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: