ARCM222 Тренинг: Архитектурни конструкции ІІ част

Анотация:

• Курсът има за цел да задълбочи и конкретизира знанията и уменията на студентите в областта на проектирането на сгради с носещи стени и скелетни конструкции.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Пламен Рилски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Конструктивните особености на сградите

• Начините за изпълнение на конструкциите

2) могат:

• Да проектират в идейна фаза конструктивно възможни сградни обеми


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Обща представа за сградните конструкции.

• Знания за обемно-пространствените характеристики на видовете сгради.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

01 Проектиране на отворени системи Практическо 2

02 Проектиране на отворени системи Практическо 2

03 Проектиране на затворени системи Практическо 2

04 Проектиране на затворени системи Практическо 2

05 Проектиране на конструктивни структури Практическо 2

06 Проектиране на конструктивни структури Практическо 2

07 Проектиране на конструктивни системи Практическо 2

08 Проектиране на конструктивни системи Практическо 2

09 Проектиране на конструктивни схеми Практическо 2

10 Проектиране на конструктивни схеми Практическо 2

11 Проектиране на безскелетни конструкции Практическо 2

12 Проектиране на безскелетни конструкции Практическо 2

13 Проектиране на скелетни конструкции Практическо 2

14 Проектиране на скелетни конструкции Практическо 2

15 Обсъждане на проектите Практическо 2

Литература по темите:

• Атанас Попов. Архитектурни конструкции. Техника София 1963

• Милко Ангелов. Архитектурни конструкции. Техника 1989

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 100%