ARCM220 Тренинг: Жилищни сгради и комплекси ІІ част

Анотация:

Целите на курса - тренинг - са няколко:

Да се представят приложните познания в областта на жилищната проблематика, свързана с постоянното колективно обитаване. Да се изследва жилищната среда - като организация и структура - както и тенденциите за развитието й.

Да се представи основният типологичен обхват при сградите за постоянно колективно обитаване и да се анализират приложните аспекти при развитието им .

Да се изяснят приложните аспекти на морфологията при формите на жилищното застрояване за постоянно колективно обитаване.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Климент Иванов  д-р
 Рада Пенчева  
доц. Недялко Бончев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Студентите имат познания за :

Основните принципи и тенденции при формирането и развитието на жилищната среда . Структурен анализ и структурни единици в жилищната среда. Типология на жилищните сгради за постоянно колективно обитаване. Аспекти на морфологията при жилищното застрояване. Урбанистичен контекст при жилищните сгради за постоянно колективно обитаване - типо-морфологични анализи.

2) могат:

Да анализират състоянието и тенденциите за развитие на жилищната среда и да реализират методически правилно изследването в областта на типологията на жилищните сгради за постоянно колективно обитаване.
Предварителни изисквания:

• История на архитектурата и устройственото планиране

• Основи на устройственото планиране

• Архитектура на жилищните сгради и комплекси за постоянно

индивидуално обитаване.

• Архитектурна технология - Сградостроителство,

Архитектурни конструкции и др.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА РАЗРАБОТКАТА

2 ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛОЖНАТА РАЗРАБОТКА

3 ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ ПО ЗАДАДЕНАТА ТЕМА

4 РАЗРАБОТКА НА КОНЦЕПЦИЯ ПО ЗАДАДЕНАТА ТЕМА

5 РАЗРАБОТКА НА КОНЦЕПЦИЯ ПО ЗАДАДЕНАТА ТЕМА

6 РАЗРАБОТКА НА КОНЦЕПЦИЯ ПО ЗАДАДЕНАТА ТЕМА

7 РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРИЛОЖНО ИЗСЛЕДВАНЕ ОТ ОБЛАСТТА НА ЖИЛИЩНИТЕ

СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО КОЛЕКТИВНО ОБИТАВАНЕ

8 РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРИЛОЖНО ИЗСЛЕДВАНЕ ОТ ОБЛАСТТА НА ЖИЛИЩНИТЕ

СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО КОЛЕКТИВНО ОБИТАВАНЕ

9 РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРИЛОЖНО ИЗСЛЕДВАНЕ ОТ ОБЛАСТТА НА ЖИЛИЩНИТЕ

СГРАДИ ЗА ПОСТОЯННО КОЛЕКТИВНО ОБИТАВАНЕ

10 МЕЖДИНЕН КОНТРОЛ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАЗРАБОТКИ

11 МЕЖДИНЕН КОНТРОЛ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАЗРАБОТКИ

12 СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ПРИЛОЖНИТЕ

РАЗРАБОТКИ - ПЪРВА ЧАСТ

13 СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ПРИЛОЖНИТЕ

РАЗРАБОТКИ - ВТОРА ЧАСТ

14 ИНТЕРАКТИВЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРИЛОЖНИ

РАЗРАБОТКИ ПО ТЕМАТА ЗА ФОРМИТЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ И КОМПЛЕКСИ

ЗА ПОСТОЯННО КОЛЕКТИВНО ОБИТАВАНЕ - ДИСКУСИЯ И КОНТРОЛ НА

РЕЗУЛТАТИТЕ - ПЪРВА ЧАСТ

15 ИНТЕРАКТИВЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРИЛОЖНИ

РАЗРАБОТКИ ПО ТЕМАТА ЗА ФОРМИТЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ И

КОМПЛЕКСИ ЗА ПОСТОЯННО КОЛЕКТИВНО ОБИТАВАНЕ - ДИСКУСИЯ И

КОНТРОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ - ВТОРА ЧАСТ

Литература по темите:

Предоставя се в рамките на тематичните модули.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %

ПОРТФОЛИО 100%