ARCM021 Архитектурни конструкции І част

Анотация:

• Курсът има за цел да задълбочи и конкретизира знанията и уменията на студентите в областта на проектирането на сгради с носещи стени и скелетни конструкции.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Пламен Рилски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Конструктивните особености на сградите

• Начините за изпълнение на конструкциите

2) могат:

• Да проектират в идейна фаза конструктивно възможни сградни обеми


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Обща представа за сградните конструкции.

• Знания за обемно-пространствените характеристики на видовете сгради.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ занятие темата на Брой часове

01 Уводна Лекция 2ч

02 Въведение в особенностите при проектирането на архитектурни

констр Лекция 2ч

03 Типизацията в проектирането и строителството и

разясняване на съответната терминология Лекция 2ч

04 Отворени и затворени системи в проектирането и

строителството Лекция 2ч

05 Конструктивните структури Лекция 2ч

06 Конструктивни системи и схеми Лекция 2ч

07 Сгради с носещи стени Практическо 2ч

08 Видове стоманобетонни конструкции Лекция 2ч

09 Методи за изграждане на монолитен сграден скелет Лекция 2ч

10 Технологии на пълзящ и постъпателен кофраж Лекция 2ч

11 Технология на едроразмерен кофраж Лекция 2ч

12 Безскелетни конструктивни системи Лекция 2ч

13 Сглобяеми елементи и обемни клетки Лекция 2ч

14 Реализации на сгради със скелетна конструкция Практическо 2ч

15 Обобщаваща Лекция 2ч

Литература по темите:

• Атанас Попов. Архитектурни конструкции. Техника София 1963

• Милко Ангелов. Архитектурни конструкции. Техника 1989

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30%

ПИСМЕН ИЗПИТ 70%