ARCM210 Тренинг: Въведение в теорията и практиката на архитектурата ІІ част

Анотация:

Тренингът цели да запознае студентите със същността на архитектурата, архитектурната композиция, архитектурното проектиране и фази в творческия процес. Студентите прилагат на практика усвоеното в лекционния курс.

В курсът се проектира малка сграда – Автомобилен шоуруум, център за борба с рака, спортен клуб, детски център.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Гергана Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Функционалните, конструктивни и естетически критерии при проектирането на архитектурни обекти от древността до наши дни

• Основните принципи на архитектурната композиция

• Същността, задачите и етапите на архитектурното проектиране

2) могат:

• Да изобразяват графично несложни архитектурни обекти

• Да проектират малки архитектурни форми


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Познаване на архитектурната графика и умения за ортогоналното и перспективно изобразяване на сградите и техните елементи.

• Графично изобразяване на сложни обеми със съответните перспективни изменения.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Въведение в съдържанието на задачата за проектиране. Обсъждане на ситуацията, принципите и етапите на проектиране.

лекция

2 Проучване на подобен тип сгради и проекти в архитектурната преса, интернет и у нас. Обсъждане и анализ на ситуирането и подходите.

Практическо обучение - корекции

3 Клаузура върху темата за проектиране. Практическо обучение - корекции

4 Обсъждане и анализ на клаузурите. Практическо обучение - корекции

5 Функционална схема, градоустройствен анализ на подходи, погледи и обеми.

Практическо обучение - корекции

6 Архитектурна композиция, Практическо обучение - корекции

7 Изработване на различни варианти по същата тема.

Практическо обучение - корекции

8 Обсъждане и анализ на прадставените варианти. Практическо обучение - корекции

9 Клаузура върху темата за проектиране – детайлна разработка. Практическо обучение - корекции

10 Единство и съподчинение Практическо обучение - корекции

11 Анализ на клаузурите и обсъждане.

Практическо обучение - корекции

12 Детайлно разработване на задачата – обсъждане и корекции. Практическо обучение - корекции

13 Детайлно разработване на задачата – обсъждане и корекции. Практическо обучение - корекции

14 Детайлно разработване на задачата – обсъждане и корекции. Практическо обучение - корекции

15 Разработка на окончателния вариант на проекта Практическо обучение - корекции

Литература по темите:

• проф. арх. Иван Попов, Въведение в архтектурното проектиране София 1973 г.

• А. А. Тиц, Основы архитектурной композиции и проектирования, Киев 1976 г.

• Rudolph Arnheim 1977: The Dynamics of Architectural Form. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. ISBN 9780520035515.

• Рудолф Арнхайм, “Динамика архитектурных форм”, Москва 1984

• Philip Jodidio, Contemporary California Architects,Taschen GmbH, Koeln 1995, ISBN 3-8228-8671-8

• Брус Брукс, Франк Лойд Райт, Taschen GmbH, Koeln 2004, ISBN 954-9817-23-7

• Barbara Lamprecht, Richard Neutra, , Taschen GmbH, Koeln 2004, ISBN 3-8228-2773-8

• Philip Jodidio, 100 Contemporary Architects ISBN: 978-3-8365-0091-3, Taschen GmbH, Koeln 2004

• Aaron Betsky, Zaha Hadid – integral, , Thames & Hudson, 2009, ISBN 978-2-86364-194-1

• арх. В. Л. Глазычев, "Архитектурна енциклопедия", Москва 2002

• Siegfried Giedeon Пространство, време, архитектура –. Time, space, architecture, ISBN-10: 0674830407

• Rob Bevan, Architects today, Laurence King Publishing, 2006, ISBN 10: 1 85669 492 5

• Herman Hertzberger, Lecons d ‘architecture, Infolio edition, 2010 ISBN 978-2-88474-538-3

• Meredieu F, Histoire materielle et immaterielle de l'art moderne, Larousse, 2004,ISBN 978-2-03-584321-0

Списания:

Architectural record, Architectural review, Domus, Japan architect, Detail, A10 и др.

Средства за оценяване:

Две клаузури.