ARCM217 Информатика в архитектурата и градоестройството ІІ част

Анотация:

• В курса се изучава специализираният софтуеър за архитектурна работа ArchiCAD, на фирмата Graphisoft. Всяка учебна година се изучава нова версия на софтуеъра, която е последната актуална версия.

• Изучаваният софтуеър е един от водещите продукти за архитектурно проектиране. Основан е на платформата Информационен модел на сградата - Building Information Model (BIM) и предоставя възможност за двумерно чертане, тримерно моделиране, количествени сметки, визуализация и презентация.

• В курса се получават подробни и задълбочени знания за софтуеъра и умения за професионалното му приложение за техническа и творческа работа.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Климент Иванов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да работят със софтуеъра на високо професионално ниво.

• Какви са принципите на работа на специализиран софтуеър за архитектурно проектиране и моделиране.

• Как да използват софтуеъра творчески не само за изработване, но и за измисляне на проектите си.

2) могат:

• Да изработват идейни и работни архитектурни проекти.

• Да изработват детайлни тримерни модели.

• Да изработват визуализации с графична техника.

• Да изработват табла за презентации на проектите си.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да са преминали успешно първата част на курса.

• Основни умения са работа с компютър и интернет.

• Умения за инсталиране на софтуеър.

• Владеене на софтуеър за текстообработка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Етажи.

2 Trace and reference; Наклонени стени.

3 Прозорци (Window tool) .

4 Врати (Door tool).

5 Разрези и фасади (Section and Elevation tools) 1.

6 Разрези и фасади (Section and Elevation tools) 2.

7 Библиотечни елементи (Object tool) 1.

8 Библиотечни елементи (Object tool) 2; библиотеки в мрежата; инсталация на библиотеки; създаване на собствени библиотечни елементи.

9 Импорт и експорт; dwg, 3ds.

10 Теренен моделиер (Mesh tool).

11 Custom profile.

12 Views 1.

13 Views 2.

14 Layouts; Picture tool.

15 Разпечатване - print, plot, pdf.

Литература по темите:

• Petkovic, N., Master Class 1: e-Book for ArchiCAD 16, www.shu-a.info

• MacKenzie S. and Gilbert S., ArchiCAD for AutoCAD Users, Graphisoft SE, 2011, ISBN-13: 978-9638875051

• Писарски, А., ArchiCAD 8 и 8.1 Пълно ръководство, СофтПрес, София, 2004, ISBN: 9546853135

• Симънс, Т., Graphisoft ArchiCAD 8 – стъпка по стъпка, СофтПрес, София, 2004, ISBN: 9546852988

Средства за оценяване:

Работа по време на учебните занятия.

Разработване на курсови проекти по други предмети с ArchiCAD.