ARCM213 Съвременна архитектура ІІ част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Курсът заема централно място в IV семестър. Той съчетава елементи от историята на съвременната архитектура (в най-голям обем), от теорията на архитектурата (основни доктрини) от съвременните изкуства и влиянието им върху архитектурата. Той е подкрепен от тренинг (30 часа).

Запознаването с това, което се схваща като история на съвременната архитектура има за цел да въведе студентите от втори курс в реалната съвременна архитектура, да формира визия за тази архитектура, съобразно която да се възприемат следващите курсове и дисциплини от сградостроителството до ландшафтната архитектура и екологията. От друга страна, курсът въвежда към по-задълбоченото изучаването на съвременна архитектура в VІІІ семестър, като поле за дебат с по-опитни студенти.

На второ място, курсът отговаря на особеностите на обучението но НБУ, където в 1-4 сем., студентите получават базови знания. Тази практика е много по-слабо развита в другите три висши училища. Курсът все по-детайлно очертава параметрите на феномена архитектура и помага на всеки студент да се определи дали иска да остане в специалността.

На трето място, целта на курса е да разгледа историята в полза на проекта и „производството” на архитектурна форма (елементите от доктрините), а не като изкуствоведска история на авторите, произведенията, биографите и школите. За тази цел е асоцииран и тренинга.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

проф. Константин Бояджиев  д-р
гл. ас. Весела Попова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Характеристиките и закономерностите в историческия процес на архитектурното развитие

2) могат:

Да ситуират архитектурното събитие в контекста, да се ориентират в съвременните тенденции, да се ориентират в съвременните тенденции, да продължат непрекъснато саморазвитие и мотивират личен избор в конкретната ситуация.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Модернистичната победа на майсторите през 50-те: Сигрем билдинг; Чандигарх, Роншан и Марсилската жилищна единица

2. 60-те и 70-те години – световната доминация на регионалните модернизми: О. Нимайер, К. Танге, Е. Сааринен, Й. Утцон

3. Брутализмът като опит за обновление. Етика или естетика. Английски, европейски, японски брутализъм.

4. Хай-тек, слик-тек. Р. Роджърс и Р. Пиано, С. Калатрава, Н. Гриймшоу, Н. Фостър; новите части на Дефанс в Париж, Берлин и Виена. Архитектурата е все още „строително изкуство”.

5. Постмодернизмът-опит за теория: Р. Вентури (“Сложност и противоречие в архитектурата”, “Уроците на Лас Вегас”); Ч. Дженкс (“Езикът на постмодерната архитектура”); Паоло Портогези (“Постмодернизмът)

6. Постмодерната практика І: Автентичните постмодернисти: Р. Вентури, Р. Стърн, Ф. Джонсън, Ч. Мур, М. Грейвз, Р. Бофил. Поп-арт и поп-арх. Художниците Анди Уорхол, Франк Стела, Луиз Невелсън, Джеспър Джоунс и др.;

7. Постмодерната практика ІІ и отклоненията: А. Роси, М. Бота, Дж. Стърлинг.

8. Постмодерният класицизъм. Куинлън Тери и Принц Чарлз

9. Късен модернизъм. Й. М. Пей, Р. Майър, Дж. Стърлинг, Р. Роджърс, Ст. Хол, А. Сириани, Р. Виньоли

10. Вечният минимализъм: Мис Ван Дер Рое, Херцог и дьо Мьорон. Светът на Т. Андо

11. Деконструктивизъм. Основателите: Кооп Химелблау, Г. Бениш, З. Хадид, П. Айзенман, Р. Кулхаас, Д. Либескинд, Б. Чуми

12. Постмодернизъм и деконструктивизъм в японски вариант

13. Новият американски авангард. Ф. Гери и художниците, Е. О. Мос, Морфозис и Т. Мейн

14. Постдеконструктивизъм новите етапи в творчеството на Химелблау, Заха Хадид, Д. Либескинд

15. Обобщаваща дискусия

Литература по темите:

Литература:

1. Записки от лекциите като основен източник

2. Архитектура Запада – всички томове на поредицата

3. Иконников А. „Зарубежная архитектура” 1982. и др заглавия

4. Рябушин А. Шукурова А. Творческие противоречия в новейшей архитектуре Запада”, 1986

5. Сборници от типа на „Современная зарубежная архитектура. Эстетические проблемы”

6. Беневоло Л. История на модерната архитектура (на английски, френски, немски, италиански, испански)

7. Фрамптън К. Модерната архитектура: критична история (на английски, френски, немски, италиански ез.)

8. Стийл Дж., Архитектурата днес, 1997 (на английски, френски, немски)

Средства за оценяване:

есе