ARCM209 Въведение в теорията и практиката на архитектурата ІІ част

Анотация:

Курсът е продължение на ARCM 009 Въведение в теорията и практиката на архитектурата І част и продължава започнатите теми за архитектурна композиция и свойства на формата - Статичност и динамика на композицията; Членение на формата – ритъм в архитектурата;Цвят и текстура; Оптически корекции;Пропорции – геометрични, аритметични, модулор, златното сечение; Отношение между архитектурните форми – единство и съподчинение; Мащаб в архитектурата – относителен, оптически, човешки; Тектоника и тектонични системи в архитектурата

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Гергана Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Познаване на архитектурната графика и умения за ортогоналното и перспективно изобразяване на сградите и техните елементи. Графично изобразяване на сложни обеми със съответните перспективни изменения.
Предварителни изисквания:
Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните принципи на архитектурната композиция

Същността, задачите и етапите на архитектурното проектиране

2) могат:

Да изобразяват графично несложни архитектурни обекти

Да проектират малки архитектурни формиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Статичност и динамика на композицията.

2. Членение на формата – ритъм в архитектурата.

3. Цвят и текстура. Оптически корекции.

4. Пропорции – геометрични, аритметични, модулор, златното сечение.

5. Отношение между архитектурните форми – единство и съподчинение.

6. Мащаб в архитектурата – относителен, оптически, човешки.

7. Тектоника и тектонични системи в архитектурата – 1 част.

8. Тектоника и тектонични системи

9. Функционален анализ и зониране

10.Функционална схема.

11.Връзка на сградата с околната среда.

12. Синтез на архитектурата с другите изкуства.

13. Зелена архитектура.

14. Нормативна база - въведение

15. Обобщение.

Литература по темите:

1.International Style, Taschen 2001

2.Contemporary California Architects, Philip Jodidio, Taschen GmbH, Koeln 1995, ISBN 3-8228-8671-8

3.Contemporary Japanese Architects, Dirk Meyhoefer, Taschen GmbH, Koeln 1994, ISBN 3-8228-9442-7

4.Франк Лойд Райт, Брус Брукс,

Taschen GmbH, Koeln 2004, ISBN 954-9817-23-7

5.Richard Neutra, Barbara Lamprecht, Taschen GmbH, Koeln 2004, ISBN 3-8228-2773-8

6.АТЛАС НА АРХИТЕКТУРАТА (2003) в два тома, немска, I издание, Летера. ISBN 954-516-398-4;

7.арх. В. Л. Глазычев, "Архитектурна енциклопедия", Москва 2002

8. Wikipedia

Средства за оценяване:

проучване по темата

клаузура върху избраната задача

клаузура на непозната тема