LKLM035 Професията "Литературен агент"

Анотация:

Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

 Таня Стойчева-Алмалех  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: