LKLM031 Престъплението и наказанието в Библията и медийната реалност

Анотация:

Курсът представя закона и наказанието в Стария и Новия завет и отразяването в медиите на нарушенията на закона и морала в днешното правово общество.Цел на курса е да развие критическото мислене върху медийната реалност с оглед на закона и морала, от една страна, и медийните стратегии за продажби, от друга страна.

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

проф. Мони Алмалех  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите ще имат по-ясна представа за огромното количество казуси при отразяване на нарушенията на закона в медиите (Клевета; Цензура; Свобода на словото; етичен кодекс на медиите; разследващият журналист; формиране и отразяване на общественото мнение по темата „нарушения на закона”; дисбаланс между позитивните и негативните новини медиите по теми и др.) и са информирани за най-стария популярен закон от 613 заповеди и наказанията за нарушаването им.
Предварителни изисквания:
Познания върху медийните политики и стратегии, придобити в бакалавърската степен на обучение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Законът и наказанията за нарушаването му в Стария завет и Новия

2. Законът в съвременното правово общество: конституция; закон; правилник за приложение

3. Закон и морал – прилики и разлики

4. Българските закони и прилагането им

5. Медийна политика и стратегия на позитивната и негативната новина

6. Медийно право; етичен кодекс на българските медии

7. Анализ на стратегиите и практиките при отразяване на различните видове нарушенията на закона и морала в медиите

- в електронните медии

- в печата

- в интернет

8. Език на отразяване на събития на тема „престъпност” и „различни нарушения на закона” (авторско право; културни артифакти; семейно право; порнография и проституция; трафик на стоки и хора; корупция; измами от различен тип; човешките права; трудово право и др.

9. Разследващият журналист в България; предавания и рубрики. Журналистът като обект на отмъщение

10. Медиите – помощник или съюзник на престъпността. Медии и превенция на престъпността

11. Методи на събиране и интерпретиране на информация за престъпления

12. Клевета. Цензура. Свобода на словото

13. Отразяване на общественото мнение по темата „нарушения на закона”

14. Медийно представяне на местата за наказание (съд, прокуратура, МВР) и местата за наказание (предварителен арест, затвор

15. Заключителна лекция

Литература по темите:

Алмалех, М. Цветът в Петокнижието. Езикова картина на света (върху иврит, български и други езици). Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2006.

Алмалех, М. Светлината в Стария завет. ИК „Кибеа”, София, 2010.

Материали от сайта http://www.bg-pravo.com/2009/11/19_28.html

Определяне на клеветата. © авторски права ЧЛЕН 19, Лондон ISBN 1 902598 25 3

Райна Николова. Конституционно-правни аспекти на свободата в медийната дейност.

Георгиев, В. Свободата на словото. – сп. “Правна мисъл”, 1997 г., № 3 – 4, с.37.

Медийно право – речник на основните понятия. Вестникарска група България и Книгоиздателска къща “Труд”. София, 2005 г.,

Николова, Р. Общоприетите морални норми – ограничителен критерий на радио- и телевизионното съдържание. – сп. “Общество и право”, 2008 г., № 5, с. 58 – 68.

9. Мартин Граматиков. Предварителен анализ на данните от изследване на общественото мнение относно дейността на полицията и модела „Полиция в близост до обществото”. Институт “Отворено общество” – София, 2004.

Средства за оценяване:

Дебат, анализ, тест, курсова работа