LKLM030 Жени и чудовища в литературата и медиите

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с репрезентацията на женското и чудовищното в литературата и медиите. Чрез конкретни примери студентите ще бъдат приучвани да анализират дискурсите на женското и чудовищното в литературата и медиите.

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

доц. Биляна Курташева  д-р
доц. Морис Фадел  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите ще имат познания относно представянето женското и чудовищното в литературата и медиите.
Предварителни изисквания:
Познания върху литературата, придобити в бакалавърската степен на обучение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Литературен и медиен дискурс – граници, различия (2 лекции)

2. Женското присъствие в литературата – от патриархалния до радикално-феминисткия дискурс (2 лекции)

3. Чудовището в литературата – от мита до репрезентациите му в модерната литература (2 лекции)

4. Женското присъствие в медиите (2 лекции)

5. Как медиите говорят за чудовищното. Чудовищното между скритостта и показа (2 лекции)

6. Литературните жени и чудовища срещу медийните жени и чудовища (2 лекции)

7. Пазарът като поле на колаборация между литературата и медийте при представянето на жени и чудовища (3 лекции)

Литература по темите:

Inderpal Grewal and Caren Kaplan, An Introduction to Women's Studies: Gender in a Transnational World, 2005.

Carolyn M. Byerly, Karen Ross, Women and Media: A Critical Introduction, 2006.

Jeffrey Jerome Cohen (ed.), Monster Theory: Reading Culture, 1996.

Средства за оценяване:

Дискусия, анализ, есе.