HACM306 Стаж: Работа в музей и галерия

Анотация:

Стажът е предназначен за студенти от програма "Сравнително изкуствознание" и има за цел да ги подготви за работа в музеи и галерии.

прочети още
Българската култура между глобализма и националната идентичност

Преподавател(и):

доц. Валентина Ганева-Маразова  д-р
проф. Ирина Генова  д-р
гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След провеждане на стажа студентите имат натрупан практически опит от многообразната работа в художестевна галерия и/или музеии.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Индивидуалне за всеки студент.

Литература по темите:

Каталози от временни и постоянни експозиции.

Средства за оценяване:

Стаж в музей или галерия

Анализ на музейна експозиция