COMM520 Геймингът в комуникациите

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с принципите на играта, с играта като форма за комуникация и с начините, по който играта започва да заема все по-голяма част от начина на комуникация между организациите и потребителите. Геймификацията е относително нова стратегия в бизнеса, но успешно помага на големи и малки компании да достигнат по един увлекателен начин до своите потребители и да задържат вниманието им към посланието, което искат да изпратят.

прочети още
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

проф. Мая Димитрова  д.н.
 Василена Вълчанова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- как играта навлезе в света на комуникациите и на какви принципи се подчинява

- как бизнесът може да комуникира през играта със своите потребители

- какви са характеристиките на добрата игра с цел комуникация

- как се планират стратегии за използване на играта като начин за комуникация

- как да измерват ефективността комуникацията чрез игри

2) могат:

- да интегрират играта като част от комуникацията

- да използват играта като начин за обвързване с потребителите

- да дефинират мисията на играта за вътрешните и външните комуникации

- да планират комуникационни кампании, базирани на принципа на играта

- да използват социалните медии за комуникация чрез игра с потребителите
Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания към студентите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в геймификацията – основни теоретични постановки

2. Гейминг, игри, забавление – теория и практика

3. Граници и контекст на игрите

4. Психология на мотивацията – ключови модели

5. Митология на героя и фабула в игрите

6. Геймификационни стратегии: нужда от геймификация и стратегически решения

7. Стратегическа рамка за геймификация

8. Определяне на типове играчи и избор на мотивационни модели

9. Геймификационни елементи: динамика и механизми

10. Геймификационни елементи: игрови компоненти

11. Обратна връзка в игрите

12. Геймификация за вътрешна комуникация – примери от практиката

13. Геймификация за масова комуникация – примери от практиката

14. Критики и рискове на геймификацията

15. Представяне на геймификационни проекти от студентите

Литература по темите:

Werbach, Kevin & Hunter, Dan 2012, For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business

McGonigal, Jane 2011, Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World

Koster, Raph & Wirght, Will 2010, A Theory of Fun in Game Design

Средства за оценяване:

Геймификационен проект: писмена част и презентация пред аудитория/