COMM519 Социализиране на бизнес комуникациите - Google+

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите със спецификата на социалната мрежа G+ и нейното приложение за целите на корпоративните и маркетинговите комуникации. Курсът е изцяло практически и насочен към опознаване на мрежата, която поради свързаността си с най-голямата търсачка играе ключова роля за позиционирането на компаниите в онлайн пространството.

прочети още
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р
гл. ас. Боряна Гигова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- как работи социалната мрежа Google +

- как бизнесът може да комуникира през Google +

- какви са характеристиките на добрата комуникация в Google +

- как се планират стратегии за използване на Google +

- как да измерват ефективността комуникацията в Google +

2) могат:

- да интегрират Google + като част от комуникацията

- да използват Google + като начин за обвързване с потребителите

- да дефинират постижими цели на комуникация в Google +

- да интегрират комуникацията в Google + с останалите социални медии и мрежи

- да оценяват ефективността на комуникациите в Google +


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Различността на Google +

2. Повече за принципите на кръговете и потоците

3. Профилите и бизнес присъствието в Google +

4. Елементи на добрия профил в Google +

5. Коментарите и споделянията в Google +

6. Оптимизация за социално търсене

7. Реализиране на проект за оптимизация за социално търсене

8. Видео разговорите в Google +

9. Интегриране на всички услуги на Google

10. Създаване на общност и нейното управление в Google +

11. Анализ на бизнес присъствието в Google +

12. Ползите за бизнеса от присъствието в Google +

13. Кризисни комуникации в Google + - примери от практиката

14. Събитията в Google + и тяхното интегриране с услугите на Google

15. За бъдещето на кръговете от влияние

Литература по темите:

Основна:

Walker, TW, Google Plus Made Easy - Power Tips To Quickly Build Your Brand, 2013

Holder, Jason, How To Use Google+ For Business - The Ultimate Guide for Aspiring Marketers Business Owners & Entrepreneurs, 2013

Kawasaki, Guy, What the Plus!: Google+ for the Rest of Us, 2012

Допълнителна

Dodsley, Carol, Kath Conabree and Monique Rom GPlus. Google Plus Strategies, Profiles, Circles, Communities, 2013

Willis, Derek,Ultimate Google Plus Business Guide: Google Plus for Business a Guide for Google Plus Marketing, 2013

Средства за оценяване:

1. Задание 1 - Създаване и оптимизация на общност в Google +

2. Задание 2 - Създаване и оптимизация на фен страница в Google +