COMM235 Стаж

Анотация:

По време на обучението си, студентите трябва да се включат в работата на електронни медийни или комуникационни структури на организации, корпорации или фирми, с които Департаментът има договореност. Присъствието им се удостоверява със служебна бележка, а одобрението - чрез доклад за наблюдения, анализ и извършена работа.

прочети още
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Цел на курса е запознаване с работата на реални комуникационни структури и прилагане на теоретичните знания и уменията, придобити в учебна среда в практиката на информационни центрове, електронни медии, СЕМ, PR и рекламни агенции и др.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Има крайна оценка, която е въз основа на писмото от работодателя, отчета за стажа на студента и представянето му пред комисията.