POLM151 Публични финанси

Анотация:

Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

доц. Бойко Петев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите: