POLM260 Стаж

Анотация:

Стажът представлява самостоятелно изпълнение на професионални задачи в реални условия на упражняване на дадена професия.

Стажът се провежда във външна институция или в Учебно-практическите и изследователски звена или в администрацията на НБУ, протича от четири до шест седмици и завършва с подробен отчет за извършената работа, който се представя пред комисия.

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

гл. ас. Иван Начев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

По време на стажа студентите придобиват компетенции, свързани с упражняването на професии в рамките на предпочетената професионална структура за стаж.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Представяне на писмен подробен отчет за стажа, придружен със служебна бележка за проведения стаж.