Архитектура

Програмна схема

Програмната схема е изцяло съобразно с Наредбата за единните държавните

изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Архитектура”

и професионална квалификация “архитект”.

прочети още
Архитектура

3-ти семестър

Задължителни аудиторни курсове

Практически курсове (некредитни)