COMM421 Практика: Участие в организация на лятна школа

Анотация:

Целта на този курс е извън рамките на лекционните часове студентите да приложат в практика придобитите умения за организиране на специални събития.

прочети още
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

проф. Росен Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Изграждане на практически умения в процеса на създаване идеята и реализиране на специално събитие.
Предварителни изисквания:
Студенти с интереси в областите на масовите комуникации, маркетинга, социологията, икономиката, визуалните изкуства.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

.

Литература по темите:

.

Средства за оценяване:

.