COMM404 Онлайн журналистика

Анотация:

Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

проф. Толя Стоицова  д.н.
 Пламен Павлов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: