COMM425 Семинар: Знания за ПР практици и журналисти

Анотация:

Целта на този курс е извън рамките на лекционните часове студентите да приложат в практика придобитите умения за изследване на проблемите на масовите комуникации, както и да се запознаят "от първа ръка" с най-популярните телевизионни водещи, практикуващи ПР-и, журналисти и бъдещи колеги.

прочети още
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

проф. Росен Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Изграждане на знания и практически умения следствие със срещата и директния контакт с доказани професионалисти и практици в областта на телевизионната и радио журналистика, пресата, връзките с обществеността, консултантския бизнес и др.
Предварителни изисквания:
Студенти с интереси в областите на масовите комуникации, маркетинга, социологията, икономиката, визуалните изкуства.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

.

Литература по темите:

.

Средства за оценяване:

Реферати по три от представените от гост-лекторите теми.