CSTM059 Самостоятелна работа: Основни методи за обработка на растерни изображения

Анотация:

• Тази извънаудиторна форме на обучение е насочена към затвърждаване и разширяване на знанията и уменията, придобити в курса " Основни методи за обработка на растерни изображения ". Самостоятелно цифрово се обработва фотография на портрет с цел ретуширане и подготовка за печат на корица на списание. Изображението се предлага от студента и се съгласува с преподавателя. Представя се кратко описание на извършената работа (обем min 10 машинописни страници (MS Word формат) и междинни фотографии(.jpeg или .psd формат) и screenshots от всички етапи на обработка

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

същите като на основната аудиторна форма
Предварителни изисквания:
• Прослушан курс: CSTМ015 " Основни методи за обработка на растерни изображения

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Описание на работата

Студентите разработват самостоятелна работа на тема – Подготовка на портрет за печат и оформяне на заглавна страница на списание . Примерните въпроси, които трябва да третира обработката са:

I. Подготовка на портрет за печат

Ретуширане на очи – подобряване контраста на ириса, избелване и премахване на червени жилки, промяна цвета на ириса, уголемяване на очи, ретуширане на вежди и мигли

Ретуширане на кожа –премахване на лунички, следи от акне, смекчаване на кожата с помощта на различни техники, заличаване на бръчки, баланс на телесните тонове,отстраняване на отблясъци, заличаване на набола брада; цифров макияж, изостряне на портрети

Ретуш на овала на лицето и формата на главата – симетризация, цифрово скулптуриране

Ретуширане на коса – добавяне на блясък, приглаждане, възстановяване на тонзури, пълна и частична промяна на цвета (кичури), скриване на корени

Ретуш на устни и уста – уголемяване, добавяне на червило, блясък, избелване на зъби, корекция на зъби

Ретуширане на фигури – тяло, двойна брадичка, отделна фигура в общо изображение; на рамене, ръце, крака; фиксиране на проблеми в облеклото

II. Оформяне на заглавната страница – фоново изображение, портрет, водеща тема

Литература по темите:

• Eismann, K. (2005). Photoshop Restoration & Retouching, 3rd edition. New Riders.

• Kelby, S. (2009). The Photoshop CS4 Down & Dirty Tricks. New Riders.

• Kelby, S. (2011). The Professional Portrait Retouching Techniques for Photographers Using Photoshop. New Riders.

• Kelby, S. (2012). The Adobe Photoshop CS6 Book for Digital Photographers. New Riders.……………………………………………………………………………..

Средства за оценяване:

Практическа работа и защита на разработената самостоятелна работа