CSTM015 Основни методи за обработка на растерни изображения

Анотация:

• Цел на курса е запознаването с основните етапи и методи за обработка на растерни изображения – селектиране, ретуширане, цветови корекции; работа със слоеве и канали; подготовка на изображения за печат и web дизайн

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Базовите техники и умения за реализиране на основните задачи – сложни селекции, работа в различни цветни пространства, корекция на основните фотографски параметри – баланс на бялото, експозиция, дълбочина на рязкост; да прилагат техники за изостряне и разширяване на динамичния диапазон, цветови корекции, ретуширане

2) могат:

• Да създават изображения; да работят успешно със слоеве, канали и smart обекти; да променят програмно параметрите на фотографския процес, да коригират перспективата и композицията, да ретушират и изострят изображения, да подготвят изображения за рекламни материали – печатни и web дизайн


Предварителни изисквания:
• Добра компютърна грамотност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Растерна графика – принципи и особености. Графични редактори за работа с растерна графика. Работно пространство на Adobe Photoshop CS6. Основни панели и палитри с инструменти. Работа с Adobe Bridge

2 Слоеве. Създаване на слоеве и работа с тях. Режими на смесване на слоеве. Smart слоеве. Ефекти за слоеве.

3 Коригиращи слоеве. Използване. Филтри и работа с тях

4 Маски – създаване, модифициране и работа с тях

5 Селекции. Средства за селектиране. Модификации на селекции. Техники за селектиране на сложни обекти

6 Цветови корекции на цифрови фотографии; корекция на баланса на бялото; корекция на експозицията; корекция на силна светкавица/липса на запълваща светкавица; корекция на ефекта „червени очи”,корекция на телесни тонове; Подготовка на фотографии с телесни тонове за печат

7 Ретуширане на изображения - Премахване на излишни обекти. Средства Clone Stamp, Patch Tool, Content-aware Move, Fill/Content Aware; Vanishing Point

8 Ретуш на лица - премахване на петънца, бенки, следи от акне; премахване на тъмни кръгове под очите; отстраняване на бръчки. Избелване на зъби и очи. Техники за ретуш на кожа на лице. Средства Spot Healing Brush Tool, Healing Brush Tool

9 Цифрово отслабване и стягане на тела - премахване на поясни гънки, поправка на отпуснати мускули, цифрово прибиране на корем, изтъняване на бедра и задни части

9 Изчистване на цифровия шум. Изостряне на изображения. Корекция на хроматични аберации

10 Методи за получаване на колажи, мозайки, графики, акварели, картини с маслени бои

11 Създаване на специални ефекти

12 Цифрова реставрация на стари и повредени изображения. Техники за получаване на Ч/Б изображения от цветни и на цветни от Ч/Б. Получаване на дуотонови изображения

13 HDR изображения. Същност и получаване. Етапи и проблеми

14 Преоразмеряване. Създаване и работа с action. Създаване на 3D ефект. Работа с 3D обекти

15 Работа с текст. Създаване на потребителски четки. Вграждане на информация за авторски права

Литература по темите:

• Adobe Creative Team. (2012). ADOBE PHOTOSHOP CS6 CLASSROOM IN A BOOK. Adobe Press.

• Lesa Snider (2012). Photoshop CS6: The Missing Manual, O’REILLY MEDIA.

• Haffly Corrie . (2012) Adobe Photoshop CS6 Unlocked, Second Edition, SitePoint Pty. Ltd.

• Kelby, S. (2012). The Adobe Photoshop CS6 Book for Digital Photographers. New Riders.

• Kelby, S. (2011). The Professional Portrait Retouching Techniques for Photographers Using Photoshop. New Riders.

Средства за оценяване:

2 курсови задачи