MEDM414 Семинар: Информационни решения в здравеопазния сектор

Анотация:

Регламенти и стандарти в медицината

Преподавател(и):

гл. ас. Илия Пенджуров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: