ARCM008 Тренинг: Рисуване

Анотация:

Архитектура

Преподавател(и):

 Ласкар Възвъзов  
проф. Екатерина Русинова-Христова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: