ARCM006 Архитектурна композиция

Анотация:

Да въведе студентите практически в един от основните проблеми на архитектурното проектиране – архитектурната композиця. Да даде познания в областта на композицията изобщо. Да въведе студентите в терминологията , принципите и критериите за преценка в областта на абстрактната художествена композиция.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

 Иван Лапатов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Основните принципи и закономерности необходими при проектирането на арх. обекти

2) могат:самостоятелно да създават, както и да оценяват сравнително елементарни арх. композиции.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:в областта на геометрията, техническото чертане, графични техники, обемно пространствено мислене.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Въведение в областта на арх. проектиране; понятия, принципи и т.н….

Синтез на функция,конструкция,архитектоника…..

Обективни своиства на Фомата…..

Композиции на едномерни изображения…..

Композиции на двумерни изображения…..

Композиции в триизмерното пространство…..

Едномерно изображение:хаос,безкраиност, сблъсък….

Двумерно изображение:хаос,безкраиност, сблъсък….

Композиция в триизмерното пространство….

Сблъсък м/у хаоса и безкраиността….

Подготовка на курсова работа …..

Архитектурната композиция: общност на функция,конструкция и тектоника…..

Синтез нафункцията и обемно-пространствената форма при арх.проект….

Проблеми на арх. макетиране…..

Литература по темите:

1. РаитФ.Л. Модерната архитектура София 1976г.….

2. ЛьоКорбюзие Модулор София 1971г.….

3. Попов Т. Жилищна архитектура София 1976г.

Средства за оценяване:

- клаузура, след завършване на раздел от дисциплината.

- оценяване на задачи от упражненията.