MEDM624 Медицински одит

Анотация:

Регламенти и стандарти в медицината

Преподавател(и):

доц. Златица Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: