MEDM610 Медицински стандарти и клинични пътеки в хирургията

Анотация:

Регламенти и стандарти в медицината

Преподавател(и):

доц. Боримир Василев  д. м. н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: