HACM290 "Националното" в българската литература

Анотация:

Българската култура между глобализма и националната идентичност

Преподавател(и):

 Иван Гранитски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: