HACM287 Европейски тенденции в българското Възраждане

Анотация:

Българската култура между глобализма и националната идентичност

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: