HACM267 Проект: Религия и политика

Анотация:

Българската култура между глобализма и националната идентичност

Преподавател(и):

проф. Милена Беновска-Събкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: