HACM157 Стаж: Средновековно и Възрожденско изкуство

Анотация:

Стажът се провежда във фонда на отдела за Старо и Средновековно изкуство на Националната художествена галерия (Крипта).

прочети още
Българската култура между глобализма и националната идентичност

Преподавател(и):

доц. Оксана Минаева  д-р
гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще придобият умения за работят с иконна сбирка.
Предварителни изисквания:
Курс по Византийско и/или Българско средновековно и възрожденско изкуство.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Програмата е вариативна според броя и интереса на студентите.

Литература по темите:

Каталозите на НХГ.

Средства за оценяване:

Присъствие и участие

Самостоятелна работа

Презентация