HACM155 Проект: Експертиза на икони

Анотация:

Проектът касае приучаването на студентите към извършване на експертиза на икони.

прочети още
Българската култура между глобализма и националната идентичност

Преподавател(и):

доц. Оксана Минаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще се запознаят с фазите на експертизата на икони и видовете експертизи.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Видове икони

2. Видове материал и техните особености

3. Физико-химични и фотографски анализи

4. Стилов анализ.1

5. Стилов анализ.2

6. Стилов анализ.3

7. Иконографски анализ.1

8. Иконографски анализ.2

9. Иконографски анализ.3

10.Иконографски анализ.4

11.Иконографски анализ.5

12.Оформяне на експертиза

13.Упражнения.1

14.Упражнения.2

15.Упражнения.3

Литература по темите:

Любен Прашков, Български икони. София, 1985

Костадинка Паскалева, Икони от България. София 1981

Атанас Божков, Българската икона. София 1984

Средства за оценяване:

решаване на задача

самостоятелна работа