COMM510 Производство на аудио и видео съдържание

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност:

 Теоретична част - 20 часа

 Работни семинари - 10 часа - самостоятелна работа от студентите.

Аспекти на формирането на оценката: курсова задача, Практически задача за заснемане на аудиовизуално съдържание

прочети още
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

доц. Стойко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

- ще са придобили знания за филмовия и телевизионния производствени процеси

- ще са запознати с функциите на всяка от специалностите в основния творчески състав.

- ще могат да разработват и организират заснемането на кратки документални филми, музикални и рекламни клипове


Предварителни изисквания:
Студентите да имат основни познания по филмопроизводство, комуникации и медии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Основни понятия при производството на аудио-визуално съдържание

2. Длъжностни характеристики на творческия състав

3. Специфика на документалния филм

4. Представяне на проект за документален филм пред инвеститори

5. Разработване на сценарен план

6. Изготвяне на снимачен план

7. Продукция – снимачен период

8. Монтаж на заснетия материал

9. Озвучаване и титри

10.Представяне на проект за кратък игрален филм пред инвеститори

11.Коопродукции и независими продукции

12.Специфика на музикалния клип

13.Рекламен клип

14.Новите технологии в аудиовизуалното творчество

15.Законодателство и нормативна уредба при аудиовизуалната продукция

Литература по темите:

1. Любомир Халачев, Документалното кино - Стъпка по стъпка, Кадиак Филм ООД, 2009

2. Тодор Андрейков, История на киното. Т.2, Колибри, 2004

3. Закон за авторското право и сродните му права.

4. Мая Димитрова, Авторското кино, Институт по изкуствознание БАН,1995

5. Правилник за устройството и дейността на Националния филмов център

6. И. Попйорданов, Г. Чолаков, Професия продуцент, Болид, 1993

7. Михаил Мелтев, Телевизионен продуцент, НБУ, 1999

8. Стойко Петков, Творческият триъгълник (продуцент, сценарист, режисьор), НБУ, 2013

9. Годишник на департамент масови комуникации ’96

10. Годишник на департамент масови комуникации ‘99

11. All you need to know about the Movie and TV business, Gail Resnik and Scott Trost, Simon & Schuster Inc., 1996

12. From Script to the Screen, Linda Seger and Edward Jay Whetmore, Henry Holt and Co.,1994