COMM507 Маркетинг за търсачки

Анотация:

Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

 Огнян Младенов  
проф. Руси Маринов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: