COMM611 Практика: Онлайн телевизия

Анотация:

Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

доц. Стойко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: