COMM216 Управление на онлайн репутацията

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с възможностите за управление на онлайн репутацията на личности и брендове, инструменти за мониторинг, механизми за пасивна и активна позиция.

прочети още
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

Преподавател(и):

 Жюстин Джадала Мария  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След този курс студентите ще познават основните канали на присъствие и механизмите за интеракция с тях, ще имат богат набор от инструменти за мониторинг и основни умения за работа по онлайн репутацията на личности и брендове.
Предварителни изисквания:
Компютърни умения

Работа с Интернет

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение. Кратка история на Интернет. Типове сайтове.

2. Потребление на Интернет. Метрики. Измерване.

3. Присъствие. Форми и формати.

4. Уеб сайт. Началото. Собствен домейн.

5. Класически онлайн медии.

6. Форуми и предизвикателства.

7. Web 2.0 и влияние. Социални мрежи.

8. Инструменти за мониторинг.

9. Негативност и как да я преодолеем.

10. Блогове, блогъри, блогосфери.

11. Twitter

12. Wikipedia.

13. LinkedIn. 4sq.

14. Google. G+

15. Последователност, консистентност, защита на репутацията.

Литература по темите:

Инструменти за социални мрежи, съавтор Камелия Георгиева, Сиела 2011

Успешен онлайн маркетинг, съавтор Денислав Георгиев, Сиела 2010

Уеб сайтът – Мисия задължителна, съавтор Горица Белогушева, Сиела 2009

Онлайн маркетинг – мисията още по-възможна, съавтор Горица Белогушева, Сиела 2008

Средства за оценяване:

Курсови проекти

Казус

Есе