CSTM209 Проектиране и реализация на компютърни игри

Анотация:

Целта на курса е да се представят теоретичните основи, методите, средствата и техниките за създаване на компютърни игри. Обсъждат се и въпроси, отнасящи се до организацията и протичането на цялостния процес на проектиране на компютърни игри, етапите на проектиране на игри, както и пазарната реализация на създадените софтуерни продукти

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

проф. Господин Желев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи в създаването на компютърните игри, основните етапи и особености на процеса на разработка на компютърните игри;

• Принципите на организацията и архитектурата на компютърната игра като специфично софтуерно приложение, използването на съвременни софтуерни технологии и средства за създаване на компютърни игри от различни жанрове.

• Основните жанрове компютърни игри, етапите и средствата за реализиране на конкретен жанр игра

2) могат:

• Да разработват самостоятелно проекти за компютърни игри

• Да разработват концепция на дизайна, да подготвят плана-разработка за създаването на игра от конкретен жанр. Да подбират методите, средствата и изпълнителите на проекта


Предварителни изисквания:
• За използване на компютри на високо ниво

• В областта на компютърната графикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Създаване на компютърни игри. Исторически преглед

2 Жанрове компютърни игри – платформери, екшъни, шутери, RPG (Role Playing Game), Puzzle (логически), стратегически, симулатори и т.н.

3 Игрова концепция – жанр и аудитория; основни особености. Концепция на дизайна. План-разработка на играта

4 Архитектура. Създаване на нива. Риск и бонуси. Редактори на нива

5 Създаване на 3D модели. Особености. Специфичен софтуер.

6 Видове игрова перспектива. Етапи и характерни особености при създаването на квестове и ролеви игри.

7 Етапи при създаване на adventures (приключенски)

8 Етапи и характерни особености при създаване на стратегии

9 Създаване на спортни игри; логически

10 Симулатори

11 Включване на мини-игри. Основни видове

12 Създаване на персонажи, ескизи, проектна документация

13 Създаване на мисии

14 Работа над проекта – програмиране, изкуствен интелект (ИИ), игрова графика, анимация, потребителски интерфейс, звуково оформление

15 Платформи за създаване на игри – XNA, Adventure Game Studio, Dark Game Studio, 3D Game Studio, GlScene, Wintermute Engine, Visionare и др.

Литература по темите:

Adams, E. (2003). Break int othe Game Industry. McGraw-Hill.

Bergeron, B. (2006). Developing Serious Games. Cengage Learning.

Darby, J. (2008). Creating Video Games. Boston: Course Technology PTR.

Firestone, M. (2008). Computer Game Developer. Chelsea House Publishers.

Iuppa, N., & Borst, T. (2010). End-to-end game development. Oxford: Elsevier, Inc.

Schell, J. (2008). The Art of Game Design. A Book of Lenses. Burlington: Elsevier Inc.

Средства за оценяване:

2 теста