CSTM252 Самостоятелна работа: Компютърни системи в графичния дизайн

Анотация:

•Усвояване на знания и умения в сферата на приложната графика като средства за създаване на художествен уебдизайн

•Композиционни изисквания съобразени с детерминираното мониторно пространство

•Умения и знания за работа с присъщото цветово пространство и видовете шрифт

•Композиционен баланс на компоненти – изображения, графични елементи и текст

•Теоретична и практическа подготовка със средствата на компютъра за създаване виртуален образ на рекламно лице на търговска фирма, предприятие културна институция, спортно състезание, или събитие с обществена значимост

•Роля на рекламното лице за установяване чрез рекламата на продукта или събитието на по-тясна и трайна връзка с обществото за което е предназначена тя

•Творческа реализация, цел, форма и значение на създаденото рекламно лице

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

проф. Румен Райчев  

Описание на курса:

Компетенции:

•Придобиват задълбочени познания и практически умения позволяващи им да създават идейни проекти във сферата на графичния уебдизайн - образа, формата, средствата и целите на рекламата в медиите осъществяващи връзката с обществото на потребителя

•Да създават рекламни проекти по художествен уебдизайн


Предварителни изисквания:
художествени умения и компютърна грамотност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Пътища за създаване в рекламния графичен дизайн на нови средства за идентификация и реклама.

• Композиционни изисквания съобразени с детерминираното мониторно пространство

• Умения и знания за работа с присъщото цветово пространство и видовете шрифт

• Композиционен баланс на компоненти – изображения, графични елементи и текст

• Едно от новите средства за реклама на продукти, стока, спортни състезания и други изяви в медийното пространство е рекламното лице

• Какво е значението на рекламното лице във фирмената рекламна кампания?

• Как се създава рекламно лице?

• Фирмата и избора на рекламната кампания за осъществяване образа на рекламното лице

• Значимост на творческия избор и рекламата която излъчва правдоподобност

• В търсене на новото и различното при създаване образа на рекламното лице

• Условията за създаване на успешно дизайнерско решение

• Спонсорството на събития чрез въвеждане в рекламния продукт на ново рекламно лице

• Постоянство или непрекъсната реклама. Слоган в рекламата

• Играчката или животното като рекламно лице.Успешни и неуспешни реализации на рекламно лице

• Да се осигури интерес в обществото чрез фирмения подарък

• Преди всичко рекламирания продукт на първа линия

• Сумиране на положителните резултати

• ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: ПРОЕКТ ПО САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

• Създаване на комплект офис материали с участие в графичния дизайн и на образа на рекламното лице

• Създаване на рекламни материали като фирмен плик - торбичка, опаковъчна хартия и листовка с участие на рекламно лице и слоган на фирмата

• Създаване на проект по графичен дизайн на опаковка с участие в оформлението на рекламно лице

• Създаване на проект за билборд с избор на слоган и участие на рекламно лице

• Създаване на проект за рекламна брошура с участие на рекламното лице

• Създаване на рекламни фирмени подаръци с образа на рекламното лице

Литература по темите:

• Зийман,С. Краят на рекламата каквато я познаваме Изд. „Фокус” София 2002

• Йончев,В., Шрифтът през вековете БХ София, 1964

• Макуейд,Д. Професионален дизайн на бизнес материали Изд. СофтПрес ООД, 2007

• Михайлов,И.,Предпечатна подготовка на Изд.”Асеневци” София 2010

• Райън,У., Коновър,Т. Графичната комуникация днес част І и част ІІ Изд. Дуо Дизайн ООД София 2002

• Рийс,А. И Рийс, Л. Залезът на рекламата и възходът на пъблик рилейшънс Изд. „Класика и стил” ООД София 2003

• Харис,Т.Л. Добавената стойност на Пъблик рилейшънс Изд. Рой Комюникейшънс ООД София 2002

Средства за оценяване:

Ако студента има текущи оценки и е изпълнил задачата по самостоятелна работа през семестъра се освобождава от финално оценяване

Ако студента не е изпълнил свята задача се явява на финален изпин